Planek Hvězdova z r. 1939 v porovnání se stavem v r. 2009