Příloha 1: Nový mlýn r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2008