Příloha 4: Myslivna r. 1928 v porovnání se stavem z r. 2008