Příloha 2: Okna, náves r. 1925 v porovnání se stavem v r. 2009