Příloha 4: Kuřívody, hostinec r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2008