Příloha 2: Kuřívody, náměstí rok neuveden v porovnání se stavem v r. 2008