Příloha 1: Jezová, křižovatka r. 1939 v porovnání se stavem v r. 2008