Příloha 1: Holičky, střed obce r. 1921 v porovnání se stavem v r. 2009