Jdi na obsah Jdi na menu
 


O webu

 
Tento web vznikl  na základě dat  z diplomové práce, kterou jsem obhájil v roce 2009 na katedře geografie FP TUL. Během tvorby DP jsem se setkal s lidmi, kteří se v Ralsku narodili, pracovali, či prostor dobře znají. Dále jsem čerpal z publikací, map, internetu, starých fotografií a pohlednic. Veškeré tyto informace jsem využil v terénním průzkumu. Ten byl nejstěžejnějším bodem práce, kdy jsem popsal stav jednotlivých sídel a pořídil fotodokumentaci.
 
 
CHARAKTERISTIKA OBLASTI čerpá z informací získaných z publikací a pojednává o území bývalého VVP Ralsko jako celku. Vyzdvihuje rozmanitost povrchu a přírodní hodnoty. Popisuje historii vývoje VVP, jeho dopady na původní funkci oblasti. Navazují kapitoly, které se podrobněji zabývají obyvatelstvem a jeho všedním životem.     
           Odkaz OBCE charakterizuje zaniklé a částečně zaniklé obce. Na základě podrobného terénního šetření je popsán dnešní stav sídel v porovnání s jejich původním stavem a funkcí.
          FOTODOKUMENTACE pokrývá většinu obcí a díky její retrospektivní části zdůrazňuje změny v sídlech, které se udály od jejich zničení. 
           MAPA zobrazuje zaniklá a částečně zaniklá sídla. Slouží k jednoduché orientaci ve zkoumaném území a v jeho závislosti na blízké okolí.
 
 
      
Informace obsažené na těchto stránkách se snaží přispět k tomu, aby se nezapomnělo na to, že v Ralsku žili po generace lidé... 
                                                                                 
                                                                                       
                                                                                            Josef Kykal